Home

Wypadek komunikacyjny – Niemcy, Austria, Szwajcaria

RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY KALISZ

Wypadek samochodowy za granicą? Kolizja drogowa w Niemczech? Szkoda komunikacyjna na terenie Austrii lub Szwajcarii? Pomoże MOTOEXPERT !

Rzeczoznawcy samochodowi sieci MOTOEXPERT są jest jednymi z niezależnych ekspertów techniki samochodowej, którzy na indywidualne zlecenie Klienta świadczą wyłącznie niezależne usługi rzeczoznawcze dotyczące szkód komunikacyjnych i ich opiniowania. Partnerami sieci MOTOEXPERT są wyłącznie rzeczoznawcy motoryzacyji o wysokich kwalifikacjach i długoletnim stażem zawodowym. Usługi rzeczoznawcze MOTOEXPERT skierowane są głównie do osób poszkodowanych w niezawinionych zdarzeniach drogowych, do jakich dochodzi na terenie Niemiec, Polski, Austrii, Szwajcarii czy krajów UE.

Szkoda komunikacyjna z reguły rodzi potrzebę skorzystania z pomocy technicznej rzeczoznawcy samochodowego, który dokona jej wyceny i skalkuluje koszt naprawy uszkodzonego pojazdu. Osobami najczęściej i najchętniej korzystającymi z profesjonalnych i w pełni obiektywnych usług technicznych, jakie wykonują rzeczoznawcy techniki samochodowej MOTOEXPERT są zatem właściciele pojazdów, które uległy uszkodzeniu lub zniszczeniu wskutek niezawinionego wypadku drogowego. Wszystkie osoby poszkodowane za granicą mogą więc zlecić rzeczoznawcy samochodowemu sieci MOTOEXPERT wykonanie kompleksowej i całkowicie niezależnej opinii technicznej i  wyceny wartości szkody.

Szkoda komunikacyjna za granicą – Wycena pojazdu

Głównym profilem działalności sieci MOTOEXPERT jest opiniowanie i kosztorysowanie szkód komunikacyjnych powstałych na terenie Niemiec, Austrii, Szwajcarii i Polski, a także pozostałych krajów Unii Europejskiej. Rzeczoznawcy samochodowi MOTOEXPERT wykonują więc swoje usługi głównie w tym zakresie. Każda usługa wykonana w związku z likwidacją szkody komunikacyjnej przez rzeczoznawcę motoryzacyjnego z sieci MOTOEXPERT jest usługą niezależną i uwzględniającą aktualne, europejskie standardy rzeczoznawcze. Dzięki usługom oferowanym przez MOTOEXPERT możliwa jest zatem kompleksowa wycena zakresu uszkodzeń powypadkowych w pojazdach, które nie z własnej winy uległy wypadkowi komunikacyjnemu.

Sieć MOTOEXPERT i rzeczoznawcy samochodowi sieci realizują usługi na rzecz właścicieli pojazdów, którzy:

  • poruszają się na niemieckich, austriackich lub szwajcarskich znakach rejestracyjnych i ulegli niezawinionej szkodzie komunikacyjnej w jednym z krajów UE (m.in. Holandia, Włochy, Francja, Belgia)
  • posiadają pojazd zarejestrowany w jednym z krajów Unii Europejskiej i ulegli szkodzie komunikacyjnej na terenie Niemiec, Austrii lub Szwajcarii
  • posiadają pojazd zarejestrowany w Polsce i ulegli szkodzie komunikacyjnej na terenie Niemiec, Austrii lub Szwajcarii

Zatem jeśli zostałeś poszkodowany w wyniku niezawinionego przez Ciebie wypadku drogowego lub kolizji samochodowej na terenie Unii Europejskiej lub w Szwajcariii skontaktuj się z rzeczoznawcą MOTOEXPERT i uzyskaj profesjonalną pomoc techniczną!

Zapraszamy osoby poszkodowane w niezawinionych zdarzeniach drogowych do kontaktu pod numerem – TEL. +49 160 3388333 – Mówimy po polsku!

Powypadkowa opinia techniczna – Wypadek w Niemczech – Wypadek na terenie Szwajcarii – Wypadek we Francji – Wypadek drogowy na terenie Unii Europejskiej

Nasz Facebook
KFZ-GUTACHTER NÜRNBERG | Traffic accident – Germany |
Sieć rzeczoznawców samochodowych | Wypadek samochodowy w Europie | Likwidacja szkod komunikacyjnych | Wyceny autobusów po wypadku | Wypadek z obcokrajowcem w Polsce | Car Accident in europe | Car Appraisal Europe |